Typisk Norsk

Leger og Sykehus
Home | Pensjonister | Leger og Sykehus

89 menn feilbehandlet etter kreft i kjønnsorganer.

De siste fire årene har åtte menn dødd og 25 menn fått forverret prognose av sykdommen etter å ha blitt feilbehandlet for kreft i kjønnsorganene.

- Større krav til kvalitetssikring i pizzaproduksjon enn pasientbehandling ! 
 
Les Siste Fra VG. Klikk Her!
 
 

1317878126330_13.jpg

4500 døde av sykehusskader 2010.

Halvparten av de rundt 4500 dødsfallene som skyldtes skader på sykehus i fjor, kunne vært unngått
Det fremgår av en foreløpig rapport som Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten har utarbeidet for myndighetene. For første gang er omfanget av pasientskader som skjer på norske sykehus kartlagt. Det er gjort ved å granske journaler - og funnene er rystende: VG Raport, klikk her...

100 000 pasienter
De foreløpige tallene viser at totalt 100000 pasienter, av totalt 866000 innleggelser, ble skadet på norske sykehus i fjor. Det er i snitt 14,5 prosent av pasientoppholdene.

Dette er alikevel bare "barnematen" i forhold til samme type dosfall paa sykehusene i USA!!
 
Her dreper Legen over 300.000 pasienter hvert aar som folger av feilbehandlig!!
 
Dette er flere enn man dreper i de fleste kriger med kanoner, bomber og annet krigsmatriell!!

legejoke.jpg

Jeg er 67 Aar, og har aldri hatt my til overs for Leger og Sykehus i det jeg mener at de fleste sykdommer kunne vert ungaatt med litt fornuftig levesett. Jeg har utmerket helse, og har ikke vert innlagt paa sykehus for annet enn mandlene og blidtarmen i hele mitt liv, og har ikke hatt noen alvorlige sykdommer i denne tiden som berettiger legehjelp. Jeg driver fornuftig / moderert mosjon, og har heller ikke vert til lege annet enn ved fornyelse av nodvendig attestasjon fra lege som trengs for aa tiltre en jobb ombord.Min tillit til Legene fikk en ny sprekk da jeg ved fornyelse av mitt Maskinsjef Sertifikat maatte stille i Norge for aa faa godkjent Legeattest for Sertifikatet.
 
Dagen jeg skulle undersokes hadde jeg ganske kraftig oresus etter flyturen fra Panama, noe som gjorde at jeg ikke kunne skjelle mellom min oresus or testen jeg gjennomgikk. Legen fant da ut at jeg maatte stille til horsel test hos en kvalifisert spesialist paa omraadet. Dette godtok jeg selfolgelig siden det var et nodvendig onde for aa gjennomfore horsel testen og motta min kostbare analyse.
 
300 kroner fattigere, men med en spesialits uttalelse og skriftelige bekreftelse paa at min oreskade hadde liten og ingen virkning paa min sans til aa opfatte de problematiske lydene, steppet jeg inn paa Sjomanslegens kontor for aa motta mine nodvendige papirer.
 
Stor var min overraskelse da legen her fastsatte at spesialisten ikke hadde tilstrekkelig kunskap (Som den sjomanslegen hadde) til aa kunne uttale om jeg var kvalifisert medesinsk til mitt yrke som Maskinist, og han uttalte derfor at han desverre ikke kunne gi meg de nodvendige papirer som folger av mit oreproblem.
 
Etter at jeg exploderte i fleisen paa den hovne typen, og spurte jeg ham hvorfor han hadde sent meg til en "spesialist" med en kostnad paa kr 300, naar han allikevel ikke godtok dennes utredninger, fastsatte han alikevel at jeg med et hmmm... kunne faa utstedt min kostbare attest for et aar. 

hit counter for tumblr