Typisk Norsk

Home | Pensjonister | Leger og Sykehus

SISTE NYTT FRA FOLKEREGISTERET.

Den 22 april 2020 fikk jeg en bekreftelse fra SKATTEETATEN på at bevisene fra bankutskrifter og flybilletter var en bekreftelse på at jeg hadde flyttet fra Panama til Norge 22 April, 2018. Som ytterligere bekreftelse på dette fikk jeg tilbakebetalt for mye betalt skatt 2018 og 2019. På grunn av COVID-19 var det vanskelig å komme til på FOLKEREGISTERET med flyttemelding ble denne levert 8 Juli 2020.

I dag mottok jeg et skriv fra FOLKEREGISTERET på brevhode fra SKATTEETATEN om at min innflytting ikke kunne godkjennes før jeg fremla bevis på at jeg ville oppholde meg i Norge mere enn 6 måneder i følge det Norske lovverket. Som enhver Nordmann normale tenkemåte, fremla jeg skrivet fra SKATTEETATEN som jo hadde på grunnlag av tilsendte kontoutdrag og flybilletter jo hadde konstatert  fakta om at jeg siden Mars 2018 handlet på de lokale butikkene til min boligadresse i Norge.

Jeg ble da forklart at SKATTEETATEN og FOLKEREGISTERET var to forskjellige ting (Hvorfor da sende fra Folkeregisteret med brevhode fra Skatteetaten?????) og at de ikke kunne godta Skatteetaten sin godkjennelse på at jeg hadde bodd i Norge siden mars 2018!!! Forstå det den som kan. Jeg måtte pent bare få huseiers bekreftelse og underskrift på at jeg har bodd i Norge i mere enn 6 måneder.

Paragraf ryttere som dette er grunnen til at saker tar lang tid eller ikke kan løses i det hele tatt. Den Norske stats forskjellige organisasjoner burde pålegge  sine ansatte å tenke litt logisk i stedet for å terpe på bokstavene i et lovverk som forhåpentlig legger til grunn den forskjellige saksbehandlers logiske oppfatninger av unødvendige og tidskrevende ekstraarbeid for folk som har andre ting å bruke tiden på. 

"KILDESKATT"

Til Underetning Har De Fleste Pensjonistene I Utlandet Betalt Skatt Til Norge I 30 Aar Eller Mere! De Fleste Har Ogsaa Vert Bosatt Der Mindre Enn 20 Aar Etter Arbeidsdyktig Alder!
 

I Utlandet Betaler Ogsaa De Fleste Skatt Til Det Landet De Flyttet Til. I Tillegg Betaler De Ogsaa Livsforsikring Og Sykeforsikring, Medesiner Og Mye Mere Av Sin Pensjon! Dette Fordi Landet Som Regel Ikke Har Sosiale Goder Som Fri Leghjelp Eller Annet Som Gis I Hjemlandet For Skatten Man Betaler!

Norge er et av de rikeste landene i Europa, hvis ikke det rikeste. Arbeiderpartiet har som det nermeste man kommer til et komunistisk styre, valgt aa straffe alle de som var med paa aa bygge opp landet etter krigen. Det forste man gjorde var aa frata alle krigsseilere deres rettmessige krav fra krigspensjonen intil halparten av dem var havnet paa kirkegaarden. Dette skulle man tro var toppen paa nedvurdering av folk som ble skadet eller dode under landets tjenestgjoring. Men nei. De er ikke paa langt ner ferdig enda. Da det viste seg at en av de hoyest rangerte politikere "undro" seg skatt ved aa flytte utenlands, brukte partiet dette til et paaskudd for aa skattelegge personer som ikke lenger er til belastning eller bruker landets tjenester, ved aa paalegge de surt, og flere ganger tidligere skattelagte pensjonspenger, en ny skattetype som de ferreste har hort om og, og som enda ferre kan forklare hva skatten er beregnet for. Det skal ogsaa nevnes at denne personen som undro seg skatt fra partiets egen "stall", sansynlighvis har en pensjon paa rundt en million kroner eller mere i aaret, og sansynligvis ogsaa i tillegg bevilger seg en hel masse frynsegoder som aldri blir regnet paa av noen i partiet.
 
Vi blir paalagt en skatt paa 15%, av vaar intekt paa minstepensjon, og skulle som skattebetalere ha krav paa sosiale goder i Norge, eller hva?
 
Think Again!
 
Jeg forstaar godt at utlendinger dypper landet's flag i tjere. Det skulle ogsaa vert dyppet i blod, nemlig krigseilernes og minstepensjonistenes blod!
(Kansje Er Det Dette Rodfargen I Flagget Symboliserer?)
 

1274124944332_77.jpg

Hvis man tror at det er bare alderspensjon som trekkes for denne nye skattetypen tar man skammelig feil. Ogsaa sjomannspensjon som var skattelagt ved lonnsutbetalingen og kom fra sjomannens egen lomme er grunnlag for den nye skattetypen som ingen kan forklare, men som alle Norges "Komunister" og aldersfientlige og misunnelse graadige arbeiderparti politikere stiller seg bak.
 
FOR EN SKAM!
 
Men slutten er ikke enda skrevet for disse blodsugerene fra det kalde nord. Bare les innleggene som er kopiert under eller paa de neste sider.
 
Grunnlaget for denne misunnelsen som stikker saa dypt i Arbeiderpartiests politikere er selfolgelig at noen av oss har valgt aa flytte til et varmere sted, noe som faar dem til aa "Skumme over" naar frostblemmer og andre frostrelaterte uhumskheter rammer dem i vinterhalvaaret. Men, hvem er det som har nektet dem aa flytte ut?? Kan det vere tilhorigheten og samarbeidet paa komunistisk plan som holder dem tilbake? Eller kanskje er det en sur ektemake som ikke taaler sol??
 
Uansett hva det er saa har de valgt aa "hevne seg" paa disse jevla utflytterene som kroer seg i solen paa vinterhalvaaret mens de maa forsegle dorene og fyre opp med enn masse olje og/eller ved for ikke aa fryse ihjel!
 
Stakkars smaa kommunister, hvordan skal man ellers varme sin frostbitte sjel enn aa frata dem noen surt opptjente slanter??
 
Kansje burde disse utflytterne spleise paa fyringsutgiftene ogsaa? Det blir jo ikke mere meningslost enn de skatteforslagene som foreligger eller er blit godkjent?

Mere Paa Neste Side. Linken Finner Du Oppe Paa Siden.

2259.jpg

hit counter for tumblr